Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

70 samlet til landsmøte i Norges Trafikkskoleforbund

02.05.2023
- Det er spesielt hyggelig å se at det er så mange unge mennesker her, sa styreleder Per Ove Sercan Husevik, da han åpnet årets landsmøte i Norges Trafikkskoleforbund. 
Landsmøtet ble avholdt i Oslo fredag 28. april, og samlet 70 deltakere fra hele landet. Dagen i forveien ble det avholdt landsstyremøte og møte med alle fylkeskoordinatorene. 
 

En mer åpen og transparent organisasjon

Både landsstyret og landsmøtet fattet vedtak som skal bidra til en mer åpen og transparent organisasjon. 

Landsstyret har gjort vedtak om at alle styreprotokoller skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Signerte styreprotokoller vil fra nå bli å finne i medlemsportalen. 

Landsmøtet fattet vedtak om å nedsette et organisasjonsutvalg, som blant annet skal gjennomføre en total revisjon av vedtekter og komiteer. Dette for å sikre at det er sammenfall mellom vedtektene og mandatet til de ulike komiteene. Kommunikasjonen ut mot medlemmene skal også forsterkes. 

Det nye organisasjonsutvalget skal bestå av en kandidat fra landsstyret, en fra administrasjonen og to fylkeskoordinatorer, i tillegg til en ekstern ressurs som utvalget selv henter inn. 
 

Endringer i landsstyret

Landsstyret i Norges Trafikkskoleforbund består nå av følgende medlemmer: 
  • Per Ove Sercan Husevik, styreleder, ikke på valg
  • Stine Brandt Nilsen, nestleder, gjenvalgt for 2 år
  • Jannike Bondevik, styremedlem, gjenvalgt for 2 år
  • Øyvind Hansen, styremedlem, ikke på valg 
  • Arnt Petter Myrann, styremedlem, ikke på valgny, valgt for 2 år
  • Styrk Hofslundsengen, 1. varamedlem, ikke på valg
  • Solveig Renate Spæren, 2. varamedlem, ny, valgt for 2 år

Jarle Hoddevik trer med dette ut av styret etter en periode på 2 år, og ble takket for sin innsats. Solveig Renate Spæren er årets nykommer. Hun er jurist og ansatt i administrasjonen.  
I Valgkomiteen og Kontrollkomiteen ble det gjort gjenvalg på de sittende representantene som var på valg, og følgelig ingen endringer. 

Dirigentene Vegar Johansen og Olav Thunestveit ble takket av etter mangeårig innsats. Til neste år er det Barbro Husjord og Kenneth Laugaland som overtar møteledelsen. 
 

Regodkjenning og etterutdanning – en av mange spennende saker på agendaen!

Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere ble fastslått i Vegtrafikklovens § 27 i 2020, og det er Statens vegvesen som har det overordnede ansvaret for å fastsette hvordan dette skal gjennomføres. 

Prosessen er nå i gang, og Norges Trafikkskoleforbund er blant aktørene som er invitert inn i arbeidet med å utarbeide et høringsforslag. Neste møte vil bli gjennomført i midten av juni. Høringsutkastet skal etter planen være klart i november. Om alt går etter planen vil de nye kravene tre i kraft fra januar 2025. 

Det er nå medlemmene har mulighet til å være med å påvirke! Norges Trafikkskoleforbund ønsker å legge til rette for en god prosess, som sikrer lokal forankring. Medlemsrådet, med fylkeskoordinatorene i spissen, er et sentralt fora. Medlemmene vil blant annet også bli invitert til å svare på en spørreundersøkelse. 

Relevante dokumenter i saken vil bli lagt ut på våre nettsider fortløpende. 
 
Kurs og arrangement
facebook