Mange har måttet vente lenge for å få time til oppkjøring. Statens vegvesen ansetter nå flere sensorer, og håper at vi innen året er omme er nede på fire ukers ventetid. Det forutsetter imidlertid at pågangen av nye kandidater avtar.

- Målet er fire ukers ventetid

26.01.2022
Fire ukers ventetid for å få førerprøve. Dit håper Statens vegvesen at vi kommer innen året er omme. Forutsetningen er imidlertid at pågangen av nye elever avtar. 
Presset er særlig stort i og rundt de største byene, der elevene kan risikere å måtte vente 4 måneder på time til førerprøve. Norges Trafikkskoleforbund hadde denne uken et møte med Statens vegvesen for å diskutere situasjonen. 

- Vi ønsker større forutsigbarhet for medlemmene våre, med tanke på ventetider og hvordan selve bestillingsløsningen er utformet, sa Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 
 

Vil oppbemanne fra 260 til 305 sensorer innen 2023

Per i dag er det i underkant av 260 sensorer i Statens vegvesen. Dette antallet skal ifølge Statens vegvesen øke til 305 innen januar 2023. 24 sensorer er nå ferdig opplært og snart i drift, mens atter 30 sensorer vil bli klare til å ta fatt i juni. I tillegg er det lyst ut ytterliggere 20 stillinger, som vil være i drift fra januar 2023.  

- Dette vil være nok til å ta unna køen i en normalsituasjon. Om tilfanget av nye kandidater stabiliserer seg, kan vi komme ned på 4 ukers ventetid i løpet av året. Det er målet, sa Frode Børstad i Statens vegvesen.  
 

Den nye normalen? 

Men hva er egentlig normalsituasjonen? De siste to årene har elevene strømmet til trafikkskolene. Spørsmålet er om trenden vil fortsette, slik at den økte pågangen blir den nye normalen. 

- Vi tror ikke dette er den nye normalen. Tallene våre viser at det ikke er flere 18-åringer som tar førerkort, men økningen er størst i alderen 18-30 år. De har sittet på gjerdet og ikke hatt behov for førerkort før nå, sa Børstad, som peker på pandemien som årsak til at stadig flere tar førerkort. 
 

Bestillingsløsningen gir uheldige utslag

Mange trafikkskoler river seg i håret over bestillingsløsningen for førerprøver, og bruker mye tid og krefter i jakten på ledige førerprøver. 

- Vi opplever at systemet gir flere uheldige utslag. Det er ingen køordning, og helt tilfeldig hvem som får førerprøve når, sa Gregersen, og viste til en trafikkskole som nylig kapret 30 ledige prøver i april. Trafikkskolen får da en voldsom arbeidsbelastning frem mot april, mens det er tørke for de andre skolene i området. 

- Dette er et levende system med bookinger, avbookinger og avbestillinger. Det er vanskelig å lage et system som ikke gir skjevheter. I det øyeblikket vi er tilbake på en normalsituasjon, vil ikke dette være et problem, sa Dag Terje Langnes i Statens vegvesen. 


Vil vurdere å legge ut prøver for et halvt år frem i tid

Norges Trafikkskoleforbund pekte på muligheten for å få bestille prøver lengre frem i tid, gjerne et halvt år frem, som en løsning som vil gi bransjen noe større forutsigbarhet og mulighet til å planlegge. 

- Vi merker veldig godt at folk ikke er helt fornøyde, og det må vi ta til oss. Vi må tørre å ta noen sjanser, sa Børstad, og lovte at de skal gjøre en skikkelig vurdering av om de kan legge ut prøver for et halvt år frem. 

Kjører fortsatt mye overtid

Situasjonen er ikke lik over hele landet, og noen steder er kapasiteten god. Statens vegvesen flytter derfor ressurser fra deler av landet med mindre trøkk, til områder med mer trøkk. Det er særlig sensorene fra nord som har måttet ta seg en flytur sørover for å kjøre førerprøver. 

- Vi forsøker så godt vi kan å gjøre tiltak med de ressursene vi har tilgjengelig. Vi kjører fortsatt mye overtid, og det sliter også på vårt mannskap. Det er mange som har strukket seg langt, sa Børstad. 

Og selv om det settes opp timer til førerprøve på lørdager, så er det ikke disse timene som forsvinner først. Ifølge Børstad er det mange ledige timer til førerprøver i Trondheim flere av de kommende lørdagene.
Trafikkopplæring
facebook