- Kunnskap og kompetanse er ferskvare. Vi må se på livslang læring, som starter i barnehagen og varer livet ut. Trafikkskolene kan være en viktig aktør i dette, sa Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han åpnet Føreropplæringskonferansen 2022.

- Klarer ikke Nullvisjonen uten dere!

30.11.2022
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var krystallklar da han åpnet den nasjonale Føreropplæringskonferansen. – Ulykkestallene i år er en påminnelse om at vi ikke kan ta noe for gitt. Vi klarer ikke å nå Nullvisjonen uten dere i denne forsamlingen! 
Føreropplæringskonferansen 2022 ble arrangert i Stjørdal 24.-25. november, og samlet over 360 trafikklærere og bransjefolk fra hele landet. Konferansen arrangeres av Forum for Trafikkpedagogikk, der blant annet Norges Trafikkskoleforbund er representert. 
 

Utforske ny teknologi for å gjøre opplæringen bedre!

Mye har skjedd med både opplæringen og ulykkestallene siden læreplanen for trafikkopplæring ble endret i 2005. 

- Norge har siden 2005 hatt et av de mest omfattende føreropplæringssystem. Opplæringen skal fortsatt ha høy kvalitet, og den skal videreutvikles, sa Nygård. 

Og med dette sendte han en utfordring over til bransjen om å utforske ny teknologi, både som verktøy for bedre læring og som tema i opplæringen. Dag Terje Langnes, seksjonssjef for Trafikant og opplæring i Statens vegvesen, plukket opp ballen i sitt innlegg, og understreket at det å ivareta høy kvalitet er det aller viktigste. 

- Vi må bruke digitale verktøy til å forbedre oss! Opplæringen skal bli bedre med ny teknologi. Frem til nå har vi styrt bilen. På et tidspunkt vil det snu, sa Langnes i sitt innlegg.

Langnes var også opptatt av at høy kvalitet i opplæringen er avhengig av høy kompetanse blant trafikklærerne, og vil i januar 2023 for alvor sette regodkjenning av trafikklærere på agendaen. Trafikkskolebransjen vil bli invitert inn i prosessen.
 

Kunnskap og kompetanse er ferskvare

Med stadig mer komplekse kjøretøy i et stadig mer komplekst trafikkbilde, noe blant annet SINTEF-forsker Gunnar Jenssen belyste, kan det være behov for mer oppfriskning enn hva vi tidligere har hatt. 

- Kunnskap og kompetanse er ferskvare. Vi må se på livslang læring, som starter i barnehagen og varer livet ut. Trafikkskolene kan være en viktig aktør i dette, sa Samferdselsministeren.   

For det er liten tvil om at opplæring virker. I både europeisk og nordisk sammenheng, er Norge i en særstilling når det gjelder både opplæring og ulykkestall. Som Antonio Avenoso, direktør i ETSC (European Transport Safety Council), sa i sitt innlegg: «Norway, you’re always the best and make my task very difficult. Just continue.»
 

Verdensmester er ikke noe du er!

Og kanskje er det så enkelt som å «bare fortsette» å gjøre som vi gjør, med å jobbe kunnskapsbasert og dele ansvaret for trafikksikkerheten på både myndighets- og individnivå, og alt der imellom. Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, var imidlertid tydelig på at det ikke er tid for å senke skuldrene. 

- Verdensmester er ikke noe du er, det er noe du har vært. Vi må være enda flinkere i morgen enn i dag. Å nå 2030-målet kommer til å bli krevende, men det er mulig, sa Ranes i sitt innlegg, og pekte blant annet på aldersgruppen 16-19 år som har hatt en veldig positiv utvikling etter ny modell for føreropplæring fra 2005. 

Nå er det særlig ulykkestall på MC, sykkel og elsparkesykkel som bekymrer trafikksikkerhetsdirektøren.

- Vi har et godt utgangspunkt. Vi har gjort mye riktig. Det må vi fortsette med, sa Ranes. 
 

Finland med skremmeskudd

I Norge har trafikksikkerhet og Nullvisjonen stort fokus, i både departement og hos menigmann. Slik er det ikke overalt. Mens norske politikere, byråkrater og bransje er skjønt enige om at trafikkskolebransjen må ta i bruk ny teknologi på en kunnskapsbasert måte som øker kvaliteten på opplæringen, har situasjonen vært den motsatte i Finland. 

- I Finland har simulatorene nå tatt over mye av den obligatoriske opplæringen, sa Thomas Heikkilä fra det finske trafikkskoleforbundet. Han uttrykte stor bekymring for den finske trafikkskolebransjen, som er halvert siden 2018, og ikke minst også for ulykkestallene i trafikken som ikke har hatt den samme positive utviklingen som andre nordiske og europeiske land. 

Også i Sverige ser fokuset ut til å være et annet. Christer Wickman fra det svenske trafikkskoleforbundet kunne fortelle om hvordan det svenske ordskiftet er opptatt av teknikk fremfor mennesket i trafikken. 90-95 prosent av trafikkulykkene skyldes menneskelig svikt. Trafikkopplæringen i Sverige er i stor grad tuftet på frihet til å velge. 

Frihet for hvem, spurte Wickman retorisk, og appellerte til det sterke fellesskapet og kunnskapsgrunnlaget som Nullvisjonen og føreropplæringen i Norge er tuftet på. 
 

Gikk du glipp av konferansen? Se presentasjonene her

Føreropplæringskonferansen 2022 var innholdsrik, og berørte alt fra GDE og trinnvurdering, til myke trafikanter, motorsyklister, digital teknologi og ADAS i opplæringen – for å nevne noe! 

Presentasjoner fra foredragsholderne ligger nå tilgjengelig på Forum for Trafikkpedagogikk sine nettsider
 

Trafikklærerdagene 2023 – hold av dagene allerede nå!

Neste føreropplæringskonferanse vil bli arrangert i 2024, men ikke fortvil!
Allerede neste høst er vi klare til å ønske deg velkommen til Trafikklærerdagene 2023, 13.-14. oktober. Hold av dagene allerede nå!
Nullvisjonen
facebook