Fagdag ATL Buskerud

Fremtidens trafikkopplæring

27 november 2017

ATL Buskerud gjennomførte en vellykket fagdag fredag 24. november i vakre omgivelser på Tyrifjord Hotell.

Det var nærmere 40 personer tilstede og temaet var fremtidens trafikkopplæring og med fokus på selvstyrte kjøretøy. Vi ble presentert en rekke forhold som vil komme til å påvirke fremtidens trafikkopplæring.

Fylkesavdelingen hadde fått på plass meget relevante og dyktige foredragsholdere. Hadde du ikke mulighet til å delta? Her kan du lese noen av de spennende punktene som ble tatt opp.

Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk)
Johansen gikk inn på føreropplæring på veg mot en førerløs verden. Han sa at vi er inne i en teknologisk revolusjon, og at halvparten av enhetene forventes å være selvkjørende og utslippsfrie fra omtrent år 2035. Det som bestemmer tempoet er etterspørsel, nye forretningsmetoder, lovgivning og eventuelle uventede teknologiske sprang. Johansen gikk også inn på klassifiseringer som beskriver graden av førerløse biler. I Europa bruker vi fem nivåer, hvor vi i dag er på nivå to. En annen vei å beskrive utviklingen på er å dele opp i: Feet off: Hands off: Eyes off: Mind off.

Overgangsfasen mellom gammel og ny teknologi kan bli en salig blanding hvor det blant annet må tas hensyn til umodne systemer, hacking, strømbrudd, terrorisme og sårbare trafikanter. Teknologien som behøves er her alt, men utfordringen vil bli programvaren. I en overgangsfase må programvaren etterligne «manuell kjørestil» ellers vil det kunne skje ulykker fordi de manuelle ikke forstår de selvstyrte.

Utviklingen kan også deles inn i «safe driving cars» og «self driving cars». «Safe driving cars» er biler som ikke kolliderer og som holder seg i kjørefeltet og holder oss unna feilhandlinger. Dette vil gi reduserte utbetalinger på forsikringer, færre ulykker for helsevesenet å håndtere og færre saker for politi og påtalemyndigheter. «Self driving cars» er biler hvor man kan ta hendene fra rattet og føttene fra pedalene. Johansen tok opp spørsmålet om ikke slike kjøretøy vil gjøre bilkjøring mer attraktivt fordi man her vil oppleve høy brukervennlighet og økt komfort.

Det er mange uavklarte spørsmål knyttet til utviklingen som pågår. Alt i dag; vet vi hva bilen kan? Vet vi hvordan fører reagerer når førerstøttesystemene slår inn? Fokus fremover må være at teknologisk utvikling får nødvendig plass i trafikklærerutdanningen. Betydningen av en revolusjon må på dagsorden og riktig bruk av automatiserte kjøretøy må være et tema.

ATL Buskerud fagdag

Jenny Henningsson og Thomas Andresen (Volvo Norge)
Vi fikk en gjenomgang av hvordan Volvo tenker, og det var åpenbart at de er langt fremme teknologisk. Nye Volvo-biler har et stort antall sikkerhetselementer og kjørestøttesystemer, og i tillegg er alle deler i bilen utviklet med tanke på sikkerhet.

Visjonen er at ingen skal bli hardt skadd eller drept i en ny Volvo i år 2020. Framtiden for Volvo er elektrisk og de har forpliktet seg til å ha levert en million elektriske biler i 2025. Fra 2019 vil alle nye Volvo-modeller som lanseres tilbys elektrisk, og Volvo planlegger å ha første totalt autonome bil på veien i 2021.

Jon Eilert Rovelstad (NAF)
Naturlig nok startet Jon Eilert med å gi litt historiske fakta om NAF øvingsbane og veien til banene de har i dag. Det brukes store ressurser på å ruste opp banene, men om disse vil bestå i fremtiden går ikke bare på teknologi, men også på politiske prioriteringer.

Vi har verdens mest avanserte førerkortlæringsmodell og den er et vesentlig bidrag til den drastiske nedgangen i drepte og skadde vi har hatt. Rovelstad stilte spørsmål om det kan bli en sovepute at vi føler vi er gode i Norge? Teknologien styrer utviklingen og han opplevde at bransjen ikke henger med. Vi må raskt tenke hvordan norsk føreropplæringsmodell skal være om 10 år. Vi står foran et paradigmeskifte med autonome biler og det kan virke som færre ønsker å ta førerkort. Vi i bransjen koordinerer oss for dårlig. Vi har et felles mål om en god føreropplæring og å drive god føreropplæring er det viktigste vi gjør.

Sonja Bordewich (Innovasjonsløft Ringerike)
Bordewich jobber med kompetansehevende vekstprogrammer i Ringeriksregionen. Hun ga oss mange gode innspill for innovasjon og nyskapning. Dette er noen av poengene hun dro fram:
– Ny kvalitet krever ny handling
– Kultur: Hvordan gjør vi det her hos oss? Skal vi endre kultur så må vi endre hvordan vi gjør det her hos oss
– Vi har ikke elever, vi har kunder
– Nytt-nyttig-nyttiggjort er definisjon på innovasjon
– Ingen har større problemer med å tenke nytt enn en ekspert
– 70% av dine fremtidige inntekter er noe du enda ikke har begynt på

Det virket som deltakerne var godt fornøyd med å få en del innspill de kan ta med seg videre. Temaer rundt fremtidens trafikkopplæring er definitivt satt på dagsorden. Neste ATL–arrangement med dette som tema er 5. desember klokken 17:00, hvor ATL Oslo og Akershus holder møte hos Bilia Skøyen.

 

SE NESTE ARRANGEMENT

 

Norges Trafikkskoleforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Norges Trafikkskoleforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger