Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
Kursoversikt
CloseFiltrer på undersider
Våre kurs
Burger Filtrer på undersider Våre kurs

Kurs for verneombud

Verneombudskurs i regi av Norges Trafikkskoleforbund er myntet på skoler som har avtale om at det er forsvarlig at verneombudet gjennomfører kortere opplæringstid enn 40 timer. Kurset gjennomføres via Teams, og har en varighet på 4 timer. Kurset er særlig tilpasset de aktuelle risikoforholdene på en trafikkskole, og har til formål å gi verneombudet trygghet i rollen og ved utførelsen av sine plikter og oppgaver på trafikkskolen.

 

Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som bekreftelse på at lovpålagt opplæring for verneombud er gjennomført.

jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

 

Kurset skal gi verneombudet forståelse av hva et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på trafikkskolen, og i stand til å identifisere faktorer som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø. Det rettes særlig fokus på tiltak for å redusere og forebygge uønskede hendelser, skader og ulykker på en trafikkskole. Verneombudet vil få innsikt i oppgavene som ligger til sin egen rolle, men også innsikt i de øvrige aktørene og samspillet med disse i HMS-arbeidet på skolen, hhv arbeidsgiver, arbeidstakere, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynets oppgaver og funksjon.

 

 

Temaer i opplæringen:

  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Trafikkopplæringsforskriften
  • Verneombudets funksjon, oppgaver og plikter
  • Roller i HMS- arbeidet på trafikkskolen
  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Ansattmedvirkning
  • Systematisk HMS-arbeid, internkontroll
  • Kartlegging av risikofaktorer (organisatoriske, fysiske, kjemisk- og biologiske, ergonomiske og psykososiale faktorer)
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Vernerunde og oppfølging

Last ned mal til forslag for kortere opplæringstid her

Sist oppdatert: 02.05.2024