Landsstyret i Norges Trafikkskoleforbund 2022-2023, fra venstre: Øyvind Hansen, Arnt Petter Myrann, Styrk Hofslundsengen, styreleder Per Over Sercan Husevik, nestleder Stine Brandt Nilsen, Jannike Bondevik, Jarle Hoddevik. Foto: Marius Bakken

Nye krefter inn i landsstyret

02.05.2022
To nye styremedlemmer ble valgt inn i landsstyret i Norges Trafikkskoleforbund, på landsmøtet fredag 29. april. Per Ove Sercan Husevik ble gjenvalgt som styreleder for to nye år.
Det var drøye 60 deltakere som fulgte landsmøtet, enten fysisk i Oslo eller digitalt. 
 

Landsstyrets medlemmer


Landsstyret i Norges Trafikkskoleforbund består nå av følgende medlemmer: 
  • Per Ove Sercan Husevik, styreleder, gjenvalgt for 2 år
  • Stine Brandt Nilsen, nestleder, valgt for 1 år
  • Jannike Bondevik, styremedlem, ikke på valg
  • Øyvind Hansen, styremedlem, gjenvalgt for 2 år
  • Arnt Petter Myrann, styremedlem, ny, valgt for 2 år
  • Jarle Hoddevik, 1. varamedlem, ikke på valg
  • Styrk Hofslundsengen, 2. varamedlem, ny, valgt for 2 år

Arnt Petter Myrann og Styrk Hofslundsengen er nye i styret, og tilfører kompetanse innenfor henholdsvis tungbil og traktor. Myrann er faglærer på Hønefoss videregående skole, mens Hofslundsengen holder til i Sogndal, og har tidligere vært fylkeskoordinator for Sogn og Fjordane. 
 

Hederstegn til Per Boberg

Anette Maltun Koefoed og Per Boberg gikk ut av styret, etter lang fartstid. Koefoed har sittet i styret siden 2014, mens Bobergs innsats skriver seg helt tilbake til 2007.

Per Boberg har hatt en utrettelig innsats gjennom mange år, ikke minst gjennom sitt engasjement for trafikkopplæring for handikappede. Boberg ble under landsmøtemiddagen tildelt hederstegn for sitt virke for organisasjonen. 
 

Synnøve Ekrene inn i valgkomiteen

Synnøve Ekrene ble valgt inn i valgkomiteen, og erstatter Alan Christopher Refstie. Ekrene er fra Rogaland, og kjenner organisasjonen godt etter mange år i ulike verv. De øvrige medlemmene i valgkomiteen er leder Jon Kristian Valvåg og Anders Arntsen, som ikke var på valg. 

Odd Erik Hansen ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen. Komiteen består for øvrig av leder Tom Johnsen og Sverre-Johnny Solberg, som ikke var på valg.   
 

Endringer i praksis ved sikkerhetskurs og bestilling av førerprøver? 

Det var to innmeldte saker til landsmøtet, sak 5.1 og 5.2. Begge saker var meldt inn fra Fylkesgruppa i Rogaland. 

Det ble gjort følgende vedtak av landsmøtet: 
  • Sak 5.1: Evaluering av dagens praksis vedrørende innledende og avsluttende del på Sikkerhetskurs på øvingsbane kl. B: Norges Trafikkskoleforbund skal jobbe med Statens vegvesen og andre relevante aktører for å få evaluert hvilken påvirkning alle trafikklæreres tilstedeværelse i den innledende og avsluttende delen på Sikkerhetskurs på øvingsbane klasse B, har på elevaktiviteten og elevens utbytte av kurset. 
  • Sak 5.2: Forskriftsendring for bestilling av praktisk prøve for lette klasser: Landsmøtet ber administrasjonen i Norges Trafikkskoleforbund i samarbeid med faggruppene utarbeide, og sende inn et forslag på en forskrift som angir når i en elevs opplæringsforløp praktisk prøve kan bestilles. Landsmøtet gir administrasjonen mandat til å utarbeide forslag til tekst og innhold til forskriften. 
Årsrapport for Norges Trafikkskoleforbund

Kurs og arrangement
facebook