Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Illustrasjonsfoto: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, 2022-2025

08.12.2022
I Norge tar vi trafikksikkerhet og Nullvisjonen på alvor. Gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, 2022-2025, har en lang rekke aktører forpliktet seg til å levere på til sammen 179 tiltak. Norges Trafikkskoleforbund er involvert i fem av dem.

Tiltaksplanen bygger på ambisjoner og overordnede prioriteringer i Nasjonal transportplan. Planen samler alle gode krefter, med de største aktørene i front – Statens vegvesen, Politiet, Trygg trafikk, kommunesektorens organisasjon (KS), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 

 

Unikt utgangspunkt for holdningsskapende arbeid

I tillegg bidrar en lang rekke aktører fra trafikksikkerhetsfamilien, deriblant Norges Trafikkskoleforbund. 


– Vi er stolte bidragsytere til Tiltaksplanen. Våre medlemmer tilbringer arbeidsdagen sin i trafikken, og har et unikt utgangspunkt for å drive holdningsskapende arbeid, en til en, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 


Tiltaksplanen er det viktigste arbeidsverktøyet vi har i Norge for økt trafikksikkerhet, og derfor også en helt naturlig del av det vi i Norges Trafikkskoleforbund engasjerer oss sterkt i, mener Gregersen.

 

Disse tiltakene er Norges Trafikkskoleforbund engasjert i:

 

Tiltak 33 
Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund vil fortsette å jobbe aktivt med distraksjon og uoppmerksomhet i trafikken gjennom informasjonsformidling, lærebøker, føreropplæring, kurs og etterutdanning.

Slik gjør vi det: 
Løpende del av informasjonsarbeidet rundt trafikksikkerhet, i sosiale medier, på nett, media, osv. Uoppmerksomhet inngår som tema i lærebokserien «Veien til førerkortet». Bokserien oppdateres jevnlig ved forskriftsendringer o.l., og treffer stadig nye målgrupper. I tillegg er uoppmerksomhet et gjennomgangstema i hele opplæringsløpet ved den enkelte trafikkskole.

 

Tiltak 66
Statens vegvesen vil innføre krav til etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere. Innholdet i etterutdanningen vil utvikles i samarbeid med bransjeorganisasjonene for trafikkskoler og utdanningsinstitusjonene for trafikklærerutdanning.

Slik gjør vi det: 
Norges Trafikkskoleforbund har levert forslag til ti ulike typer kurs som kan være aktuelle, og også startet den interne diskusjonen om hvordan løpet kan legges Statens vegvesen vil jobbe frem en plan for gjennomføring, og involvere bransjeorganisasjonene i arbeidet – kanskje i løpet av høsten 2022.

 

Tiltak 92 
MCSikkerhet.no vil, i samarbeid med Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund, NMCU, NAF og Statens vegvesen videreutvikle ideen med korte og lett forståelige filmer basert på kunnskap om ulykker.

Slik gjør vi det: 
Pågående prosjekt, der Norges Trafikkskoleforbund bidrar med fagkunnskap. Det er foreløpig utviklet tre filmer, og flere kommer! 

 

Tiltak 137 
Statens vegvesen vil sørge for utveksling av kunnskap og erfaring rundt framtidig føreropplæring gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Slik gjør vi det: 
Norges Trafikkskoleforbund ønsker å innhente og dele ny kunnskap om fremtidens trafikkopplæring og trafikklærerens rolle, og har blant annet igangsatt et forskningsprosjekt med Transportøkonomisk institutt, som skal se på fremtidens trafikkopplæring, i lys av ny teknologi og livslang læring.

 

Tiltak 168 
Norges Trafikkskoleforbund vil, i samarbeid med Trafikkforum, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Statens vegvesen, utarbeide en begrepsoversikt med ordvalg og forklaring som utgangspunkt for bruk i trafikkopplæringen.

Slik gjør vi det: 
Pågående prosjekt. Norges Trafikkskoleforbund har levert et forslag til en begrepsoversikt, og vil ferdigstille jobben i samarbeid med de øvrige aktørene.
Denne saken ble først publisert i magasinet Trafikkskolen, utgave 3/2022.
Nullvisjonen
facebook