Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
- God veiledning og personlig tilpasset opplæring, er avgjørende for å skape refleksjon, bevissthet og modning hos elevene, sier Jenny Blom, forsker ved TØI.

Kan teknologien erstatte trafikklæreren?

22.06.2023
Nei, svarer Transportøkonomisk institutt (TØI), som har forsket på samspillet mellom menneske og teknologi i trafikkopplæringen. 
- Vi har gått gjennom studier av teknologi i føreropplæring fra de siste 20 årene og gjort intervjuer med nøkkelpersoner. Resultatene tyder på at teknologien er avhengig av trafikklæreren. God veiledning og personlig tilpasset opplæring, er avgjørende for å skape refleksjon, bevissthet og modning hos elevene, sier Jenny Blom, forsker ved TØI. 

Arbeidet er en del av et større forskningsprosjekt gjennomført på oppdrag for Norges Trafikkskoleforbund. 

Les rapportene her:
•    En studie av digitale virkemidler i føreropplæringen
•    Trafikklærerens rolle ved økt grad av digital teknologi i føreropplæringen
 

Trafikkopplæringen i Norge – i særklasse!

Trafikkopplæringen i Norge har gått gjennom en rivende utvikling de siste 15-20 årene, og følger nå en trinnvis opplæring som er ment å gå over to år. Trafikklærerne har universitetsutdannelse, og sørger for en pedagogisk tilnærming tilpasset hver enkelt elev, med Nullvisjonen i sikte. 

Slik er det ikke i alle land. I Finland er deler av den obligatoriske opplæringen byttet ut med simulator, slik at trafikklæreren har færre arenaer for å drive holdningsskapende arbeid. I en rekke europeiske land handler føreropplæringen kun om trafikkregler og tekniske kjøreferdigheter, og lite om å utvikle gode og trafikksikre trafikanter. 

- Trafikkopplæringen i Norge er i særklasse i internasjonal sammenheng. Trafikklærerne tenker trafikksikkerhet i alt de gjør, og tilbyr opplæring som skal forberede trafikantene på nåtidens trafikkbilde, både kulturelt og sosialt, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 

Og det er kanskje nettopp derfor teknologien kommer til kort her til lands. 
 

Ulike former for teknologi

- Studiene vi har sett på, tyder på at teknologien har effekt på de laveste trinnene i opplæringen, når det gjelder tekniske kjøreferdigheter. God bruk av teknologi krever at trafikklæreren er der for å tilrettelegge og tilpasse, sier Blom. 

Simulatorer, VR-briller, dataspill, video- eller pc-basert opplæringen, bilkamera og lyder eller visuelle signaler – mulighetene for å la teknologien ta en stadig større rolle i trafikkopplæringen blir stadig flere. 

TØI slår fast at trafikklærerens rolle vil være avgjørende ved økt grad av teknologi i opplæringen. 

- Resultatene fra intervjuene tyder på at teknologien kan være gunstig når det gjelder mengdetrening og mørkekjøring. Utover det er det uenighet om hva teknologien er egnet til. Men resultatene tyder på at trafikklærerens rolle er å skape en helhetlig forståelse, sier Blom. 
 

Livslang læring

Både kjøretøyene og trafikkbildet er i stadig utvikling. Det betyr at også trafikkopplæringen må utvikles og tilpasses dagens utfordringer. 

- Vi er opptatt av at trafikkskolene skal ta i bruk teknologi som vi er sikre på at gir reell effekt på trafikksikkerheten, sier Gregersen. Noen trafikkskoler har omfavnet teknologien, men mange sitter på gjerdet.

TØI skal nå se på hvordan teknologien kan spille en rolle i bedriftsmarkedet, for å bidra til livslang læring og økt trafikal kompetanse. 
 

Fakta om forskningsprosjektet

 • Forskere ved TØI har fått i oppdrag å besvare to overordnede problemstillinger:
  • Hvordan skape det beste samspillet mellom trafikklærer – elev – teknologi? 
  • Hvilken type trafikkopplæring gir best effekt på læringsutbyttet og trafikksikkerheten, og hvordan kan teknologien bidra til økt førerkompetanse gjennom hele livet? 
 • Prosjektet er en del av Norges Trafikkskoleforbunds innsats for bærekraft og økt samfunnsansvar, blant annet innenfor trafikksikkerhet og arbeidsliv /utdanning
 • Prosjektet er delt opp i fem delmål. Det utarbeides et TØI-arbeidsdokument som besvarer hvert delmål, og disse sammenstilles til slutt til en TØI-rapport
 • Det er de to første delmålene som nå er besvart
  • 1) Kartlegge hvilke teknologier som finnes mht. digitale hjelpemidler i føreropplæringen, og erfaringer, muligheter og begrensninger knyttet til disse teknologiene 
  • 2) Kartlegge trafikklærerens rolle ved økt grad av digital teknologi i føreropplæringen og hvordan skape det beste samspillet mellom trafikklærer, elev og teknologi.
 • Prosjektet ble igangsatt høsten 2022, og skal ferdigstilles høsten 2023

Les mer: TØI skal forske på hvordan teknologi kan tas inn i trafikkopplæringen
Trafikkopplæring
facebook