Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Vil teste ut tilbud om gratis mekling i trafikkskolebransjen!

17.03.2023
Et godt arbeidsmiljø er limet som gjør at ansatte vil bli værende på skolen, det bidrar til lavt sykefravær og at de ansatte står lengre i jobb. Men hva gjør dere når smilet stivner og det begynner å skurre?
Norges Trafikkskoleforbund lanserer nå et gratis lavterskel meklingstilbud for medlemmene. Hit kan trafikkskolene komme med smått og stort, og løse konflikter før de vokser seg store og uhåndterlige.

Nå er vi så heldig at vi har vår egen jurist med kompetanse til å bistå i slike saker. Tilbudet er en del av forbundets arbeid for en mer bærekraftig trafikkskolebransje, og pilaren arbeidsliv og utdanning, som også handler om hvordan arbeidet påvirker oss både fysisk og psykososialt, sier administrerende direktør Rolf Gregersen.
 

Mer og mer vanlig med mekling

Konflikter på arbeidsplassen er krevende for alle involverte. Det kan være mellom arbeidskollegaer, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og det er ofte sterke følelser involvert.

- Vi ser stadig mer bruk av mekling som konfliktløsningsmetode både i større organisasjoner og advokatfirmaer, men hos oss, vil det ikke koste skjorta å få løst en tvist, sier Solveig Spæren, jurist i Norges Trafikkskoleforbund, og nylig sertifisert mekler av Advokatforeningen.

Når medarbeiderne har det bra på jobb, presterer de også bedre. Derfor er det veldig lurt å ta konflikter på alvor, og våge å snakke sammen.

- I dag finnes det ingen gode arenaer for konflikthåndtering, som ikke koster masse penger. Dette ønsker vi å gjøre noe med! Det å gi bransjen muligheten til å få en arena hvor de kan møtes for å løse ulike utfordringer i arbeidsmiljøet på skolen vil være besparende for både økonomi, omdømme og relasjoner, sier Spæren.
 

Jobbe forebyggende

- Det aller beste er hvis skolen eller den ansatte tar kontakt med oss før det går så langt at det i det hele tatt er blitt en «sak», sier Spæren.

Vi kan komme inn på et tidlig tidspunkt og bidra til at skolene blir bedre rustet til å tåle konflikter som skulle oppstå på et senere tidspunkt. Vi kan tilby kursing, workshop, eller bistå i oppfølgingssaker. 

- Å få litt input til hvordan man kan håndtere konflikter på jobben og ikke minst jobbe forbyggende slik at konflikter ikke får feste i arbeidsmiljøet, tror jeg er kjempeviktig kompetanse å ha – og det gjelder absolutt ikke bare ledere, de ansatte er jo nøkkelpersoner her, sier Spæren.
 

Hvorfor mekling?

- Det å møtes til mekling, og gi løsning et forsøk, oppleves som regel positivt for alle parter. Fungerer ikke meklingen, ja vel da kan partene alltids gå videre uten å ha tapt noe mer enn litt av tiden sin, sier Spæren.

I rettsapparatet avgjøres kun det rettslige kravet. Det tas ikke hensyn til partenes følelser og deres interesser rent ut over kravet. Det er ingen bearbeidelse, gjenoppretting av relasjoner eller mulighet til å avtale hvordan partene skal forholde seg til hverandre i fremtiden, selv om dette ofte er kjempeviktig for partene selv, og helt avgjørende for folk som skal fortsette å jobbe sammen fremover.

- Jeg håper at skolene våre og de ansatte ser på dette som er positivt tilbud til bransjen, og at de nå har et sted å henvende seg. Både i konflikter og fastlåste personalsaker, men også når de har spørsmål om mindre problemer som påvirker arbeidsmiljøet, eller hvis de kun vil ha litt input til hvordan de selv kan jobbe med disse tingene på jobben, oppfordrer Spæren.


 

Hva er mekling?

Mekling er effektiv tvisteløsning, som har til formål å komme frem til et resultat alle parter kan leve godt med. I meklingsmøtet møtes partene i konflikten sammen, og møte ledes av mekleren som er en nøytral tredjepart. Mekleren fungerer som en møteleder som skal sikre at dialogen mellom partene er konstruktiv og hjelper partene med å se løsningsmuligheter.

Partene kan skrive avtale om hva de er blitt enige om under meklingen, denne signeres av partene. Hvis partene ønsker det kan de avtale at mekleren tar kontakt med dem på et senere tidspunkt for å følge opp at avtalen fungerer som forutsatt.

Mekling hos Norges Trafikkskoleforbund er et gratis tilbud til våre medlemmer, som vi tilbyr fra april i år. Mekling er frivillig, og alle som skal delta må samtykke til å delta i prosessen. Partene kan ha med seg en støtteperson til meklingen hvis de ønsker det. Advokater kan kun delta i prosessen hvis begge parter stiller med advokat.

Solveig Spæren er jurist i Norges Trafikkskoleforbund, med spesialisering i arbeidsrett og konflikthåndtering. Solveig har erfaring fra mange ulike saksområder, som mekler i Konfliktrådet, og i høst ble hun sertifisert mekler av Advokatforeningen.
 


Ta kontakt på jus@ntsf.no dersom du ønsker mer informasjon, eller å benytte deg av tilbudet.

 

 

Medlemsfordeler
facebook