Assosiert medlem

Institusjoner som driver trafikkopplæring kan opptas som assosiert medlem i Norges Trafikkskoleforbund. Assosierte medlemmer blir automatisk medlem av tilhørende fylkesgruppe.

Assosierte medlemmer har møterett, talerett og rett til å fremme forslag på Norges Trafikkskoleforbunds landsmøte og i fylkesgruppens årsmøte.


Medlemsfordeler

  • 20% rabatt på læremidler og materiell i nettbutikken til eget bruk og for videresalg
  • Gunstige rabatter på blant annet skolebiler, forsikringer, telefoni og data, drivstoff, dekk og betalingsterminaler
  • Tilgang til juridisk rådgivning ved behov
  • Vårt medlemsblad Trafikkskolen i posten fire ganger i året, samt mulighet for annonsering
  • Nyhetsbrev og informasjon på e-post – vi holder deg oppdatert